Monthly Archives: Březen 2014

36. Nevolnost koupeny

Hra na nemoc a na léčení

36. Nevolnost koupeny
Hrát si na nemoc znamená pasivně trpět, účastnit se rozhovorů o různých bolístkách, vzdychat, litovat se, náladově vyžadovat od ostatních politování a péči, považovat aktuální pocit, že se cítíte špatně, za trvalý atribut, příliš se svou nemocí nadělat, ochotně hledat a hltat informace v souvislosti s neduhy.
Hrát si na léčení znamená jednat aktivně, zajímat se o metody uzdravení, snažit se vést zdravý život, zaujímat vůči nemoci humorný postoj, klást důraz na to, abyste se cítili lépe, směřovat ke zdraví, stýkat se s lidmi, kteří zastávají tentýž přístup.

Pokračovat